Παπαγάλοι Γερανοί

Εξοπλισμός

 

Copma S 3630N

 
Ανυψωτική ικανότητα: 17 τόνοι
Μέγιστη ακτίνα: 9.4 μέτρα

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

Effer 62NE/7S

 
Ανυψωτική ικανότητα: 20.3 τόνοι
Μέγιστη ακτίνα: 17.62 μέτρα 

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz