Ειδικός εξοπλισμός

Εξοπλισμός

Hydrospex Strand jacks

 

4 πύργοι
Ανυψωτική ικανότητα: 800 τόνοι

 

Hydraulic Gantry SBL1100

 
4 πύργοι
Ανυψωτική ικανότητα: 1100 τόνοι 
 

 

Σύστημα ολίσθησης

4 δοκοί ολίσθησης
Φέρουσα ικανότητα: 500 τόνοι
 
 ΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖ

 

Strandjack Gantry               

 
Πλαισιωτό
Συνδυασμός strandjacks και δοκών ολίσθησης
Ανυψωτική ικανότητα: 500 τόνοι