Ρυμούλκες

Εξοπλισμός

Goldhofer modular πλατφόρμες
THP-ST: 38 άξονες  / THP-SL: 38 άξονες

01

Oλική ωφέλιμη ικανότητα : 824 τόνοι
Παρελκόμενα: πάτωμα, δοκάρι, αντάπτορες πύργων, gooseneck, drawbar, gerder

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz


Goldhofer modular PowerPack ADD
αυτοκινούμενο THP-SL: 18 άξονες

02

 

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

 

1x Faymonville
ημιβαθής επιμηκούμενη
8 αξόνων

 

03

Ωφέλιμο φορτίο : 97.33 τόνοι
Άξονες : 8
Επιμηκούμενη έως 31.7 μέτρα

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

 

1x Goldhofer
ημιβαθής επιμηκούμενη
7 αξόνων

 04

Ωφέλιμο φορτίο : 77.93 τόνοι
Άξονες : 7
Επιμηκούμενη έως41.43μέτρα

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

 

2x Nooteboom
ημιβαθής επιμηκούμενη
7 αξόνων

 

Ωφέλιμο φορτίο : 75 τόνοι
Άξονες : 7
Επιμηκούμενη έως 37.4 μέτρα

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

 

2x Faymonville
ημιβαθής επιμηκούμενη
6 αξόνων

04B

Ωφέλιμο φορτίο : 72 τόνοι
Άξονες : 6
Επιμηκούμενη έως 26.9 μέτρα

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

 

3x Goldhofer
ημιβαθής επιμηκούμενη
5 αξόνων

05

Ωφέλιμο φορτίο : 58.52 τόνοι
Άξονες : 5
Επιμηκούμενη έως 61.8 μέτρα

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

 

2x Nooteboom 
ημιβαθείς επιμηκούμενες
5 αξόνων

 

Ωφέλιμο φορτίο : 50 τόνοι
Άξονες : 5
Επιμηκούμενη έως 34 μέτρα

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

 

 

3x Nooteboom
ημιβαθής επιμηκούμενη
4 αξόνων

 

 

Ωφέλιμο φορτίο : 52 τόνοι
Άξονες : 4
Επιμηκούμενη έως 44 μέτρα

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

 

3x Faymonville
ημιβαθής επιμηκούμενη
4 αξόνων

06

Ωφέλιμο φορτίο : 51.9 τόνοι
Άξονες : 4
Επιμηκούμενη έως 69.95μέτρα

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

 

 

4x Goldhofer
ημιβαθής επιμηκούμενη
4 αξόνων

 

 

Ωφέλιμο φορτίο : 51 τόνοι
Άξονες : 4
Επιμηκούμενη έως 42 μέτρα

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

 

2x Nooteboom
επίπεδη επιμηκούμενη
4 αξόνων

 

 

Ωφέλιμο φορτίο : 47 τόνοι
Άξονες : 4
Επιμηκούμενη έως 44 μέτρα

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

 

Νooteboom
ημιβαθής επιμηκούμενη
3 αξόνων

 

 

Ωφέλιμο φορτίο : 32 τόνοι
Άξονες : 3
Επιμηκούμενη έως 26,7 μέτρα

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

 

2Χ Νooteboom
επίπεδες επιμηκούμενες
3 αξόνωνΩφέλιμο φορτίο : 33 τόνοι & 35 τόνοι
Άξονες : 3
Επιμηκούμενη έως 29 μέτρα

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

 

Kel-Berg
επίπεδη
3 αξόνων

 

 

Ωφέλιμο φορτίο : 31 τόνοι
Άξονες : 3

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

 

Broshuis
επίπεδη επιμηκούμενη
3 αξόνων

 

 

Ωφέλιμο φορτίο : 29 τόνοι
Άξονες : 3
Επιμηκούμενη έως 36 μέτρα

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

 

2x Blade Lifter 350
μηχάνημα ανύψωσης φτερών.

07

Μέγιστη Ανυψωτική Ικανότητα: 350 Nm.

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

 

2x Blade Lifter 550
μηχάνημα ανύψωσης φτερών.

Μέγιστη Ανυψωτική Ικανότητα: 550 Nm.

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

 

2x Blade Lifter 850
μηχάνημα ανύψωσης φτερών.

 

Μέγιστη Ανυψωτική Ικανότητα: 850 Nm.

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

 

2x Blade X
μηχάνημα ανύψωσης φτερών.

09

FSH

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz