Εναλλακτικοί τρόποι ανύψωσης

Υπηρεσίες

Μέσω της πολυετούς εμπειρίας μας στον απαιτητικό χώρο των κατασκευών, έχουμε αναπτύξει εναλλακτικές μεθόδους ανύψωσης...

Χρησιμοποιώντας ειδικό εξοπλισμό όπως strandjacks, γερανογέφυρες και συστήματα ολίσθησης.Με τον τρόπο αυτό, είμαστε σε θέση να δώσουμε λύση σε κάθε αίτημα και  κάθε πρόκληση με τον καλύτερο δυνατό συνδυασμό κόστους, αποτελεσματικότητας και ασφάλειας.