Ειδικές Μεταφορές

Υπηρεσίες

 Η εταιρεία ασχολείται κυρίως με τις ειδικές μεταφορές, με έναν από τους πληρέστερους στόλους οχημάτων μεταφοράς στην Ελλάδα.

 Η ικανότητα μεταφοράς μας, με modular trailer, είναι μέχρι και 918 τόνοι και διαθέτουμε διάφορα παρελκόμενα για τη μεταφορά ειδικών τεμαχίων.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ακόμα προσφέρουμε επιμηκυνόμενα τηλεσκοπικά  trailer μέχρι και 45 μέτρα, τράκτορες ειδικών  μεταφορών και συνοδευτικά οχήματα. Ο  μεταφορικός εξοπλισμός επανδρώνεται με το πιο  ειδικευμένο προσωπικό ώστε οι μεταφορές να γίνονται με απόλυτη ασφάλεια.
 
 
 
 
 
 

 
Πριν από την εκτέλεση των μεταφορών, εάν θεωρείται απαραίτητο, γίνεται επιθεώρηση της διαδρομής και προτείνονται βελτιώσεις ή και λύσεις ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη και ασφαλή μεταφορά. Αξιοσημείωτο είναι το έργο μας στη μεταφορά ανεμογεννητριών.